Visie en werking vzw

Algemene voorwaarden en ​privacy policy

Privacy Policy Equisilva VZW

Algemeen

Equisilva VZW heeft er steeds over gewaakt om uw gegevens met de grootste zorg te behandelen en verbindt zich ertoe dit te blijven doen. Het omgaan met, en beschermen van, data is een continu proces, waaraan voortdurend aandacht wordt besteed binnen de vzw. Equisilva VZW houdt enkel die gegevens bij die nuttig zijn. Deze privacy policy heeft betrekking op informatie van klanten en geïnteresseerden waarover Equisilva VZW data bijhoudt. Deze data worden enkel verzameld, gebruikt voor intern gebruik, en opgeslagen. Equisilva VZW is een in België geregistreerde onderneming met als vennootschapsvorm VZW en als ondernemingsnummer 0690.554.183.

Verzameling van persoonsgegevens

Gegevens worden verzameld door inschrijving via de website. Equisilva VZW beheert één database. De daarin opgenomen data beperken zich tot:

  • Naam en voornaam

  • Contactgegevens (postadres, e-mailadres, telefoonnummers – vast en mobiel)

  • Geboortedatum

  • Historiek van de deelname aan lessen, workshops of consulten

Deze gegevens worden gebruikt voor het inschrijven in de lessen, het aankopen van beurtenkaarten en abonnementen én het versturen van de nieuwsbrief.

Website

Bij het bezoek aan de website van Equisilva VZW is het mogelijk dat uw IP adres en browsertype opgeslagen worden. De website van Equisilva VZW kan links naar andere websites bevatten. Indien u een dergelijke link volgt en de site van Equisilva VZW verlaat moet u weten dat Equisilva VZW geen controle heeft over de site waarop u terechtkomt. Equisilva VZW raadt u aan om hier voorzichtig mee om te springen.

Interactiviteit

Equisilva VZW gebruikt de gegevens voor de communicatie met betrekking tot de activiteiten van de VZW. De gegevens worden ook gebruikt voor de opvolging van aankopen. De gegevens worden verder ook gebruikt voor het bijhouden van uw deelnames aan lessen, workshops en consulten en de overeenkomstige betaling ervan.

Rechten

U kan op elk moment uw gegevens laten verwijderen uit de database of inzage krijgen in de data die Equisilva VZW over u heeft. U kan de gegevens ook laten wijzigen. Elke promotionele emailcampagne biedt de mogelijkheid tot uitschrijven, waarna geen verdere communicatie meer volgt en uw e-mail definitief uit de database verwijderd wordt. Uw data worden nooit ter beschikking gesteld van derde partijen. U kan uw vraag met betrekking tot uw data richten via een mail naar info@equisilva.be . Of via een schrijven naar: Equisilva VZW, Kastanjeweg 2 3390 Tielt-winge
Uw persoonlijke gegevens worden in een beveiligde omgeving opgeslagen, de medewerkers van Equisilva VZW hebben als enige toegang tot deze gegevens. Elke werknemer verbindt er zich toe de vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren. Uiteraard kan kwaad opzet niet worden uitgesloten, maar Equisilva VZW heeft op alle niveaus veiligheidsvoorzorgen getroffen om elke vorm van misbruik tegen te gaan.

Leeftijd

Indien u 16 jaar of jonger bent, wordt gevraagd toestemming te verkrijgen van een wettelijkgemachtigde ouder of voogd vooraleer u persoonlijke data doorgeeft aan Equisilva VZW.

Datum

De meest recente update van de privacy policy van Equisilva VZW vond plaats op 24 mei 2018. Elke verandering van deze policy zal u per e-mail bekendgemaakt worden.